Aşezare

          Comuna Turţ este o comună de munte, face parte din ŢARA OAŞULUI, regiune pitorească atât ca înfăţişare geografică cât şi ca viaţă socială românească, cu trăsături care o arată ca pe una din cele mai originale ,, ţări’’ răspândite pe întreg teritoriul României. Drumurile urmăresc fie culmile dealurilor, fie cursurile de ape, pentru care nu există sistem stradal. 
        Spre deosebire de satele Gherţa Mare şi Turţ Băi, unde numerotarea caselor ţine de la nr, 1 la final, satul Turţ, are ceva parte ce-l deosebeşte de alte localităţi de tip rural, astfel din cele mai vechi timpuri, turţenii se ştiu  după locul aşezării casei, locuieşte în Turţ, dar mai exact în sectorul Călineţe, Vîlceleni, Josani, Ugheri, Susani de Jos, Uliţa Mare, Dîmbeni, Susani de Sus, ce a dus automat la numerotarea fiecărui sector de la numărul 1 la final, pentru o individualizare în teren.
        Având în vedere că pentru complectarea buletinelor şi cărţilor de identitate şi de alegător, poliţia nu a acceptat denumirea de sector la Turţ, Consiliul local Turţ, prin Hotărârea nr. 36/10.10.2000 a stabilit schimbarea denumirii de sector în cea de stradă, iar urmare a construirii în Centrul civic sl comunei a Monumentului eroilor turţeni, căzuţi în cele două conflagraţii mondiale, prin Hotărârea Nr. 37/17.08.2001, a stabilit ca imobilele din strada Călineţe numerele 1 – 35 inclusiv, precum şi cele 14 blocuri cu 204 apartamente, cele două biserici şi Dispensarul uman să poarte denumirea de Piaţa Eroilor, denumiri care se trec atât în buletine, cărţile de identitate, de alegător, în evidenţele contabile, registrele agricole şi alte evidenţe ale primăriei,
       Astfel cele 9 străzi ce compun satul Turţ, în ordinea mersului acului de ceasornic sunt:
           - Strada PIAŢA EROILOR, cu numerele 1 – 35 şi cele 204 apartamente.
           - Strada CĂLINEŢE, cu numerele de la 36 – 238.
           - Strada VÂLCELENI, cu numerele de la 1 – 165
           - Strada JOSANI, cu numerele de la 1 – 270
           - Strada DÎMBENI, cu numerele de la 1 – 193
           - Strada UGHERI, cu numerele de la 1 – 187
           - Strada ULIŢA MARE, cu numerele de la 1 – 293
           - Strada SUSANI DE JOS, cu numerele de la 1 – 263 şi
           - Strada SUSANII DE SUS, cu numerele de la 1 – 10
        În ce priveşte dependenţa faţă de alte localităţi, se poate spune că din contră, comuna a atras şi mai atrage forţă de muncă, mai ales după anul 1973, anul dării în funcţie a Minei Turţ, precum şi a altor locuri de muncă ca: Autocoloana Turţ, Cariera de Piatră, Santierul de drumuri Turţ, Şcoala Turţ, au făcut ca numărul celor care navetau spre Turţ, să crească an după an.
        În cadrul Dispensarului uman Turţ, funcţionează o Secţie exterioară a Spitalului Negreşti-Oaş, iar din data de 1 iunie 2001, în cadrul comunei funcţionează un pichet de pompieri militari, prin acordarea către Grupul de pompieri SOMEŞ SATU MARE, a spaţiului din clădirea Punctului sanitar din Gherţa Mare, de către Consiliul local prin Hotărârea nr. 41/2000, iar prin Hotărârea nr. 24/2001, Consiliul local Turţ, acordă spaţiul situat în clădirea fostului CAP Turţ, către Direcţia generală a finanţelor publice Satu Mare, în prezent comuna având şi TREZORERIE, putând afirma că la această dată comuna Turţ, nu este dependentă de alte comune, din contră celelalte comune limitrofe depind de comuna Turţ.
        La fel  prin existenţa la Turţ a Şcolii profesionale, elevi din comunele Gherţa Mică şi Batarci, Tarna Mare, sunt înscrişi şi frecventează cursurile acestei şcoli.