Cadrul geografic

         Situarea geografică a comunei Turţ, în România este reglementată de legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României, constituind alături de cele două municipii Satu Mare şi Carei, de oraşele Negreşti-Oaş şi Tăşnad şi de cele 55 de comune JUDEŢUL SATU MARE, judeţ situat în partea de nord-vest a României.
         În ce priveşte situarea comunei Turţ în judeţ, aceasta este situată în partea de nor-est a acestuia şi se învecinează la nord cu comuna Tarna Mare, la nord-est cu Ucraina, la sud cu comunele Gherţa Mică şi Turulung, iar la sud-vest cu comuna Halmeu, respectiv la nord-vest cu comuna Batarci.
        Ca parte componentă a TĂRII OAŞULUI, alături de oraşul Negreşti-Oaş, şi comunele Oraşu Nou, Vama, Certeze, Bicsad, Târşolţ, Cămărzana, Călineşti-Oaş, Gherţa Mică, Batarci şi Tarna Mare, TURŢUL, este situat în partea de nord-vest a acesteia, la marginea BAZINULUI CĂMĂRZANA, constituind o veche poartă de legătură spre OAŞ, vizibilă în relief printr-o largă înşeuare dintre dealurile Tarniţa şi  Cetăţeaua Mare.
       Dominată de culmi alungite sau conice, cu o largă deschidere spre Câmpia Someşului, Depresiunea Turţului impresionează prin frumuseţea peisajului pe care-l cuprinde de pe culmea înaltă a BABIULUI. Prin această ,, deschidere’’ pătrund principalele căi de comunicaţie care leagă comuna de municipiul Satu Mare reşedinţă de judeţ şi oraşul Negreşti-Oaş, prin drumul judeţean 109 L şi drumul E 81.
         Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Turţ, este situată în zona de contact a Câmpiei Someşene, cu Munţii vulcanici Oaş, la altitudinea maximă cuprinsă între 630-680 m. Munţii Oaşului închid ca un brâu zona depresionară a Turţului în partea nordică şi estică a cominei şi o separă de depresiunea mult mai întinsă a Ţării Oaşului cu cele trei bazinete ale sale: Cămârzana, Târşolţ şi Negreşti-Oaş.
Culmile dealurilor: Băbiu, Pleşcuţ, Colnic, Văratec, Cărpiniş, Tompa, Copârcea, Corcea, Ursoiul, Cetîţeaua Mare, Ceaslăşul, înconjoară din trei părţi DEPRESIUNEA TURŢULUI, sub formă de lanţ, lăsând-o deschisă spre sud şi sud-vest, creând un aspect de AMFITEATRU.
         De municipiul Satu Mare, reşedinţa judeţului, comuna se află la 45 km şi este legată de reşedinţa de judeţ, prin DJ 109 L, şi respectiv E 81. Drumul judeţean 109 L, Negreşti-Oaş, - Turţ – Halmeu, traversează satul Gherţa Mare, şi străzile Susani de Jos, Uliţa Mare, Piaţa Eroilor şi Călineţe din Turţ.
         Pe acelaşi drum  DJ 109 L, comuna este legată de capitala Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş, situat la 30 km distanţă, drum asfaltat ori cu macadam.
Intre localităţile componente ale comunei Turţ, cele două sate sunt legate de centru de comună astfel:
   - De Gherţa Mare sat situat la 4 km este legat prin DJ 109 L.
   - Iar cu satul Turţ Băi situat la 7 km, centru de comună este legat prin drumul de exploatare minieră DM 109 L, 3 km şi 4 km de drum de piatră.