Caracteristici climatice

Particularităţile climatice ale comunei Turţ, sunt condiţionate în principal de poziţia geografică şi configuraţia reliefului şi anume de culmile munţilor ce închid depresiunea şi larga deschidere a Văii Turţului, care uşurează influienţele climatice din jur. In mare ele se înscriu în caracteristicile generale ale climei Câmpiei Tisei, fiind puternic influienţate de aerul umed din vest. Stabilirea caracteristiclor locale ale climatului au fost făcute pe baza datelor obţinute de la Staţia meteorologică Livada, judeţul Satu Mare, date care corespund zonei joase de luncă şi de terasă, iar pentru zona înaltă s-au dedus caracteristicile prin coroborare cu datele din Atlasul climatologic al României.
       
Luna cu cea mai scăzută temperatură medie este ianuarie - 2,6 grade, iar luna cu cea mai ridicată temperatură  medie este luna iulie - 19,2 grade, de unde rezultă o amplitudine anuală de3 21,8 grade C ţi o medie anuală de 9,5 grade C.

Precipitaţiile atmosferice cad sub formă de ploaie şi zăpadă, media anuală fiindîn ultimii 30 de ani de 750 mm. In general cele mai multe ploi car în lunile iunie şi august, dar şi primăvara, determinând ploi torenţiale, care datorită versanţilor din zonă pot provoca inundaţii de scurtă durată, inundaţii care produc pagube materiale mari, cu precădere în zona străzilor Uliţa Mare şi Susani de Jos. In ultimii ani, pe raza comunei, au fost înregistrate ploi torenţiale care au adus între 40 – 70 litri apă/mp. provocând inundaţii şi alunecări de teren, cu pagube mari la unele case.

Îngheţurile târzii de toamnă se înregistrează în mijlocul lunii octombrie, iar cele târzii de primăvară pot să se producă până prin 10 mai. Temperaturile maxime obţinute au fost de + 40 grade C şi de – 20 grade C la 13 februarie 1978.