Infrastructura

Infrastructura comunei cuprinde:
    ♦ Televiziune prin cablu
   ♦ Poştă;
   ♦ Telefonie mobilă
   ♦ Consultaţii medicale
   ♦ Transport de mărfuri, fabricarea rachiului, vulcanizare, coafură, frizerie, reparaţii diverse
   ♦ Serviciul public de interes local
   ♦ Serviciul propriu de pază şi protecţie
   ♦ Serviciul comunitar de cadastru şi agricultură
   ♦ Serviciul de pază şi stingere a incendiilor
   ♦ Moara comunală şi presa de ulei, aparţinând Primăriei Turţ

Situaţia mijloacelor de transport la această dată se prezintă astfel:
   ♦ autoturisme: 775, din care 50 la persoane juridice
   ♦ camioane şi utilitare: 150, din care 55 la persoane juridice
   ♦ remorci şi semiremorci: 75, din care 15 la persoane juridice
   ♦ ştrafuri cu cai: 844

Reţeaua de drumuri ce străbat localităţile comunei au mai fost descrise în prezenta lucrare, amintindu-le în ordinea importanţei:
   ♦ drum judeţean care traversează satele Turţ şi Gherţa Mare, DJ 109 L, asfaltat
   ♦ drum comunal de legătură cu comuna Batarci, drum asfaltat
   ♦ drum comunal de legătură cu comuna Turulung drum pietruit
   ♦ drum industrial centru Turţ, Mina Turţ, drum asfaltat.

Edilii comunei sunt preocupaţi de ridicarea zonei din punct de vedere economic şi social, crearea de locuri de muncă, atragerea de investitori din ţară şi de peste hotare.