Resurse naturale

Dintre bogăţiile solului şi ale subsolului, ce constituie rezervele naturale ale comunei, le amintim pe cele mai semnificative:

 apele de suprafaţă - totalitatea pâraielor ce curg dinspre munte: Şugătag, Hoddoş, Valea Viezurelui, Valea Turţ Băi, Sunătoarea, Coscusul, toate vărsându-se în Pârâul Turţ, afluient al Râului TUR. Unele pâraie prin îndiguire, pot forma lacuri de acumulare pentru apă potabilă ori oentru alte scopuri.

♦ apele subterane - sunt tributare Văii Turţului, un real interes prezentând unele izvoare de apă minerală, foarte puternic feruginoasă, sulfatată, vitriolicî, akaunică, hipotonă (fenomen natural).

♦ băi acide - localizate în Turţ Băi, unicat în Europa, fac din această zonă un posibil interes turistic.

♦ minereuri utile - minereuri complexe, din care prin prelucrare la Baia Mare se obţin metale ca: plumb, zinc, cupru, argint, aur.

♦ mercur - spre graniţa cu Ucraina

♦ piatră - andezit negru, folosit la pietruirea de drumuri, în construcţii de căi ferate, drumuri, etc

♦ cărbune