Secretar

                                                          CURRICULUM VITAE 

Nume, prenume: KOMOS GHEORGHE-EUGEN

Data naşterii: 11.07.1974

Naţionalitate: Română

Stare civilă: Necăsătorit

Funcţia actuală: Secretarul comunei Turţ

Experienţa în firmă (ani): 8 ani

Studii: 
♦ 1989-1993 - Liceul Teoretic Baia de Arieş
♦ 1993-1998 - Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice - Universitatea Vasile Goldiş
♦ 2005 - Masterat - Drept administrativ şi statutul funcţionarului public

Experienţa profesională:
♦ 01.01.2000-31.12.2005 - Primăria comunei Batarci - Secretarul comunei Batarci, Funcţionar                                                        public de conducere
♦ 01.01.2006-31.12.2008 - Primăria comunei Turţ - Secretarul comunei Turţ, Funcţionar public de                                                  conducere
 
Limbi străine:Limba engleză şi franceză - nivel 3 citit, vorbit, scris (1-excelent, 5- satisfăcător) 

Membru în asociaţii profesionale: Vicepreşedinte al Asociaţiei Secretarilor de Comune din judeţul Satu Mare;

Alte aptitudini: - Curs de iniţiere în operare  calculator 
                             - Curs de perfecţionare în domeniile achiziţii publice, stare civilă şi evidenţa                                            populaţiei

Calificări cheie: curs de iniţiere în operare calculator, curs de perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice.