Bine aţi venit pe site-ul Primăriei comunei Turţ

MOTO
‘’ Când soarele coboară spre asfinţit şi culoarea roşie aurie se împleteşte cu reflexul verdelui intens al pădurilor de fag într-o lumină de vrajă senină, parcă simţim cum se înalţă de pe pământul Turţului către cer complexul însuşi al vieţii în foşnetul frunzelor sub adierea vântului.
Liniştea cuceritoare a peisajului este străbătută de clinchetul tălăngilor şi al clopotelor de aramă. Sufletul omului într-un asemenea cadru se contopeşte cu elementele naturii şi înţelegem mai bine că pământul şi omul sunt aici de veacuri într-o legătură permanentă şi profundă. Turţeanul trăieşte de multe veacuri în acest cadru geografic minunat, în mijlocul naturii ce-l înconjoară, şi înainte ca şi în prezent, în luna mai, copacii de pe culmile dealurilor îmbracă hainele de un verde intens, iar pomii fructiferi sunt peste tot în floare.
De pe culmile dealurilor poţi să admiri acest tablou natural neîntrecut în frumuseţea lui, unde ca în toată Ţara Oaşului ‘’ oşenia’’ s-a manifestat şi s-a reflectat în conştinţa localnicilor ca o realitate aparte vie şi concretă. Aici fiecare oşan simte legătura directă şi vie cu pământul şi cultivă ‘’ oşenia’’ ca pe un fel de viaţă locală, originală, pe care ei o preţuiesc şi o cântă în horele lor:

De m-or ţine cu ovăs
Oşenia nu o lăs,
De m-or ţine cu secară
Oşenia-i a me ţară’’

Vedeţi şi: Aşezare | Cadrul geografic | Relieful şi vegetaţia | Resurse naturale | Reţeaua hidrografică | Caracteristici climatice | Istoricul localităţii | Organizarea administrativă a localităţii | Cultură şi învăţământ | Economia | SPCLEP Turt |

Stimaţi concetăţeni

În calitate de primar al comunei Turț, judeţul Satu Mare, adresez bun venit tuturor vizitatorilor site-ului nostru. Prin intermediul acestui site dorim să oferim o imagine de ansamblu despre comuna noastră. Considerăm că cei interesaţi vor primi informaţii de pe site-ul nostru despre: administraţia publică, unităţi de învăţământ, cultură, agenţi economici, etc. Vă mulţumesc în numele tuturor cetăţenilor, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi şi sper că veţi putea găsi şi oportunităţi de afaceri, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale, deschise şi transparente. Propun tuturor celor interesaţi, să ne viziteze şi să descopere frumuseţea locurilor comunei noastre.

IOAN CIUPAC Attachment